Bìa Lịch Tết 40 x 60

Lịch để bàn – Suối Mơ

Lịch Để bàn:

Giấy: Couche 230 gsm

KT: 21 x 18 c

Bấm lò xo gáy .