Lịch bloc đại 40 x 60 – Phúc Đáo Tân Niên

MS: TV 1 ( Phúc )

Bìa Lịch 40 x 60 cm:

Kích thước : 40 x 60cm

Chất liệu:metalize 

Hiệu Ứng: Chiết quang – màng hologram 7 màu – không bế nổi – không dán mặt sau.

 

Mô tả

Lịch Phúc Đáo Tân Niên

MS: TV 4 ( Phúc Náo Tân Niên )

Bìa Lịch 40 x 60 cm:

Kích thước : 40 x 60cm

Chất liệu:metalize 

Hiệu Ứng: Chiết quang – màng hologram 7 màu – không bế nổi – không dán mặt sau.

 

Call Now Button