Bìa Lịch Tết 40 x 60

Áo Mưa Maritime Bank

Áo Mưa Cánh Dơi

Chất Liệu: PVC Rạng Đông

Kích Thước : 1m x 1m2

Màu: Trắng Phối Đỏ

In logo: Ngân Hàng Maritime Bank

Danh mục: Từ khóa: